GMC Logo

Pravidlá

Každý účastník GMC dostane tri druhy dokumentov:

Člen tímu, ktorý vyhral v minulosti národnej finále súťaže 2 krát alebo viac, nemôže sa tejto súťaže zúčastniť. GMC sa uskutočňuje v dvoch kolách s tým, že každé z nich obsahuje 5 častí t.j. päť stanovísk, ktoré pokrývajú celé spektrum činností firmy (marketing, predaj, výrobu, logistiku, ľudské zdroje a financie).

Každý tím si zvolí svojho koordinátora a potom sa zoznámi s informáciami obsiahnutými v manuáli (všeobecná situácia spoločnosti a súčasné trhové postavenie jej produktov). Následne musí každý tím vypracovať vlastnú stratégiu a pripraviť prvý súbor rozhodnutí. Jedno strategické rozhodnutie pozostáva až zo 70 parametrov. Prijaté rozhodnutia sú tímami zapracované do štvrťročnej správy spoločnosti (management report) a tvoria základ pre prípravu ďalšej správy a všetkých nasledujúcich.

Pred zahájením 1. kola sú tímy počítačom náhodne rozdelené do skupín (5-8 tímov/skupina). V prvom kolo všetky tímy dostanú rovnakú históriu modelovej výrobnej firmy, ktorá pozostáva z piatich štvrťročných správ spoločnosti, na základe ktorých tímy nastavujú svoju stratégiu a prijímajú rozhodnutia.

Do posledného kola (Národného finále) postupuje 8 tímov zo skupín z predošlého kola.