GMC Logo

Prínos

Prínos pre spoločnosť

Nábor budúcich absolventov

Global Management Challenge partnerom súťaže prináša možnosť vybrať si spomedzi prihlásených študentských tímov študentov s profilom vyhovujúcim Vašej spoločnosti

"Opakované stretnutia so študentmi, našimi potenciálnymi zamestnancami, nás presvedčili, že tento projekt je obojstranne výhodný a veľmi atraktívny nielen pre nás, ale aj pre nich. Dáva totiž mladým ľuďom možnosť rozvíjať teoretické vedomosti a preniesť ich do roviny praktickej pri riadení virtuálnej firmy. Za svojou prácou a snahou môžu vidieť konkrétne výsledky a stávajú sa zodpovednými za vlastné rozhodnutia. Každý študent v tíme si tak vyskúša, aké dôsledky má zlé rozhodnutie, a naopak, ako chutí pocit správneho rozhodnutia. Pre spoločnosť Deloitte je dôležité so študentmi komunikovať, rozvíjať ich vedomosti a ukázať im, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti v prospech virtuálnej firmy." Zuzana Modrovichová, Deloitte

Rozvoj a tréning zamestnancov

Spoločnosti, ktoré prihlásia do súťaže svojich zamestnancov majú možnosť overiť vedomosti a zručnosti vybraných zamestnancov, ich tímovú spoluprácu a porovnať ich v konkurencii tímov ostatných zúčastnených firiem

"Súťaž zamestnancom spoločnosti priniesla pohľad na celkové riadenie, rozhodovanie a vedenie výrobnej spoločnosti, odobnej spoločnosti Nestlé, v ktorej sú zamestnaní. Nutnosť spolupráce v tíme prispela k zlepšeniu vzťahov, lepšej organizácii času, flexibilite a určite sa členovia tímov, jeden od druhého aj mnohé naučili a mali príležitosť sa lepšie spoznať." Ľubica Altmanová, Nestlé Slovensko

PR pre Vašu spoločnosť

Partneri GMC na Slovensku sú aktívne prezentovaní nielen v médiách, ale aj prostredníctvom spoločenských akcií a prednášok na vysokých školách

Prínos pre súťažiacich

Školenie, nábor

GMC očami súťažiacich

"GMC je manažérska súťaž, v ktorej si človek môže otestovať, či vie dať teoretické poznatky do praxe a či vie myslieť komplexne a v súvislostiach. Študenti by sa mali zúčastniť, pretože je to zaujímavá skúsenosť, z ktorej môžu veľa získať a nič nemôžu stratiť."

"GMC je skutočne skvelá hra virtuálneho charakteru, ktorá núti účastníka myslieť strategicky a analyticky s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu akcie firmy."

"GMC je zaujímavá súťaž, kde sa človek môže naučiť veľa o reálnom fungovaní spoločností, čo ho v škole nenaučia. Predstavuje prínos pre každého zúčastneného."

"Ide o efektívne a zmysluplné využitie nadobudnutých vedomostí zo školy v simulácii riadenia podniku. Jednoznačne by sa študenti mali zúčastniť, lebo aj keď nevyhrajú alebo neuspejú určite ich to naučí viac ako niektoré vysedávania na prednáškach."

"Za najväčší prínos súťaže považujem z hľadiska študenta možnosť ukázať svoj potenciál a schopnosti, získať pohľad na reálne fungovanie firmy prostredníctvom komunikácie s patrónom - firmou, ktorá študentský tím zastrešuje, zvýšenie svojej kvalifikácie a zvýšenie atraktivity na trhu práce. Z hľadiska firiem vidím ako výhodu najmä možnosť stretnúť mladých perspektívnych ľudí, ktorých rozmýšľanie a schopnosti priamo preverí systém simulácie, prípadne možnosť nechať súťažiť svojich zamestnancov a vidieť ich výsledky v porovnaní s študentskými tímami. Vyzývam všetkých študentov, ktorí sú ochotní obetovať niekoľko hodín svojho voľného času týždenne, sú súťaživí a majú chuť na sebe pracovať bez ohľadu na to aký odbor študujú, aby sa v budúcom roku prihlásili do súťaže. Stojí to za to!" Juraj Privrel, koordinátor víťazného tímu 8. edície GMC